Strona główna >> Aktualności

Sposoby rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą

Sposoby rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą Czasy się zmieniają i dawne podejście do zatrudnienia także. Pokolenie obecnych 50- czy 60-latków to raczej ludzie związani przez większą część swojego życia z jednym zakładem pracy. Wyuczony zawód zwykle towarzyszył dzisiejszym starszym pracownikom przez kolejne lata wykonywania pracy. Tymczasem realia się zmieniają i zwykle ludzie młodsi stawiają już na większą elastyczność. Można wręcz założyć, że obecnym rynkiem pracy dyrygują pracownicy. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika już nikogo nie dziwi. Mogą za tym stać przyczyny ekonomiczne, osobiste czy jakiekolwiek inne. Warto więc znać sposoby rozwiązania umowy ze swoim pracodawcą. Pozwoli nam to w przyszłości podejmować świadome, skuteczne i możliwie najlepsze decyzje.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Porozumienie stron jest najlepszym sposobem na polubowne i komfortowe rozwiązanie umowy o pracę. Zakłada dogadanie się pracodawcy i pracownika w kwestii warunków rozstania obu stron. Jest to dogodna i wygodna forma – daje pracodawcy czas na znalezienie nowego pracownika, a pracownikowi wybrać odpowiedni dla niego termin zakończenia stosunku pracy. Jednak istnieje ważny warunek rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron – obie strony muszą na to wyrazić zgodę.
Zwykle pracownik na piśmie wnosi o rozwiązanie umowy w określonym terminie. Warto taki wniosek uzasadnić, choć nie jest to obowiązkowe. Jeśli pracodawca wyraża zgodę na zaproponowane warunki, dochodzi do rozwiązania umowy za porozumieniem. Oczywiście jego warunki mogą zakładać dodatkowe założenia. Można określić kwestię wykorzystania urlopu, zwrotu sprzętów służbowych i tak dalej.


Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem terminów wypowiedzenia

Jeśli nie jest możliwe porozumienie stron, a pracownik chce rozstać się z pracodawcą, musi mu złożyć wypowiedzenie na piśmie. Jest to jednostronne oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy. W tej sytuacji do zakończenia trwania umowy dochodzi zgodnie z ustawowymi terminami wypowiedzenia. Zależą one od okresu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, a nie od rodzaju łączącej strony umowy – terminowej lub na czas nieokreślony. Okresy te wynoszą odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli jednak chodzi o umowę na okres próbny, wtedy mamy inne, odpowiednio krótsze okresy:


  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę musi być złożone na piśmie. W tej sytuacji nie trzeba oczekiwać na zgodę pracodawcy, bo umowa rozwiąże się z mocy prawa po upływie okresu wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że okres wypowiedzenia liczony jest nie od dnia złożenia oświadczenia, ale od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym złożeniu w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach lub od pierwszej soboty następującej po dokonaniu wypowiedzenia w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach.
Pismo z wypowiedzeniem powinno zawierać datę złożenia, podanie nazwy i odnosić się do danej umowy o pracę oraz zawierać oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a także oczywiście podpis. Nie jest konieczne podawanie przyczyny wypowiadania przez pracownika umowy o pracę.

Źródła:

Artykuł partnerski.


~Gosc | Czytano 266 razy | 15-04-2021 | oferty pracy [0]

® 2008 - 2021 www.praca4u.net Polityka prywatności Kanał RSS

Praca4u.NET to serwis z ofertami pracy za granicą od zaraz. Praca dla fachowców z zakwaterowaniem. Od 12 lat oferujemy nieodpłštne oferty pracy w Polsce i za granicą.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności Œœ