Strona główna >> Aktualności

Umowa najmu lokalu użytkowego - jakie dokumenty przygotować?

Umowa najmu lokalu użytkowego - jakie dokumenty przygotować? Jeżeli prowadzisz lub planujesz prowadzić własną działalność gospodarczą, możesz potrzebować tzw. lokalu użytkowego. Mówiąc prościej - Twojego miejsca pracy. Zakładając działalność gospodarczą, konieczne jest podanie jej siedziby w stosownych rejestrach. Nawet jeżeli pracujesz głównie zdalnie, warto mimo wszystko oddzielić strefę prywatną od strefy pracy. Szczególnie gdy dużo pracujesz, może Ci to pomóc zachować balans między życiem prywatnym a zawodowym. W lokalu użytkowym, możesz także bezpiecznie przechowywać dokumentację Twojej działalności.

Lokal użytkowy, czyli jaki?

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami lokal użytkowy to taki, który nie służy do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych. Jest to niezwykle enigmatyczna definicja, niemniej jednak wszystko zależy od rodzaju działalności, jaka ma być prowadzona w danym lokalu. Inne będą bowiem wymogi dla lokalu, w którym można prowadzić restaurację, a inne dla biura kancelarii prawnej. Tę kwestię regulują odrębne przepisy, które należy wziąć pod uwagę w zależności od planowanego profilu działalności biznesowej.

Kiedy wybierzesz już idealny lokal, warto pomyśleć o pracownikach, jeżeli zamierzasz ich zatrudniać. Już na samym początku, dobrze jest pochylić się nad tematem ewidencji czasu pracy. Grafik pracy online - jak stworzyć dobry system w swojej firmie? Odpowiedź na to pytanie pozwoli Ci sprawnie zarządzać Twoim biznesem oraz pomoże uniknąć sytuacji kryzysowej, np. w okresie wakacyjnym lub podczas zimowych przeziębień.


Umowa najmu oraz inne niezbędne dokumenty

Lokal użytkowy można wynająć bezpośrednio od właściciela lokalu lub agencji, która zarządza lokalem w jego imieniu. Podstawowym dokumentem jest w tym przypadku umowa najmu. Warto zadbać, aby była ona jak najbardziej szczegółowa, ponieważ przedsiębiorca nie jest konsumentem, a zatem nie mają tu zastosowania przepisy o ochronie interesu konsumentów. W umowie należy przede wszystkim określić zakres napraw i modernizacji, jaki obciążają najemcę oraz wynajmującego. Jest to o tyle istotne, że lokal użytkowy wymaga częstszych interwencji tego typu, aniżeli lokal mieszkalny. Warto również uregulować w umowie kwestię ewentualnego podnajmu części lub całości lokalu przez pierwotnego najemcę.

Umowa może zakończyć się po upływie terminu, na jaki została zawarta lub na skutek wypowiedzenia przez jedną ze stron. Wzór wypowiedzenia umowy najmu na https://inewi.pl/. Umowa może także zakończyć się bez wypowiedzenia, jeżeli np. najemca nie płaci czynszu albo gdy stan lokalu stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia najemcy.


Twoje prawa i obowiązki jako najemcy lokalu użytkowego

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest zapłata umówionego czynszu w terminie. Jest także zobowiązany do drobnych napraw i usuwania szkód, powstałych w wyniku jego działalności. Jako najemca masz również prawo żądać od wynajmującego, aby w razie potrzeby doprowadził lokal do stanu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla Twojego życia i zdrowia.

Co istotne, masz również prawo żądać modyfikacji, a nawet wypowiedzenia umowy w razie tzw. nadzwyczajnej zmiany stosunków, czyli sytuacji, gdy kontynuowanie umowy w pierwotnym kształcie nastręcza zbyt wielu trudności lub grozi Ci niepowetowaną stratą. Ważne, aby tego typu okoliczności nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy, a zatem nie może to być np. zwyczajowy spadek liczby klientów po sezonie. Natomiast wybuch pandemii koronawirusa z pewnością można uznać za przykład nadzwyczajnej zmiany stosunków.

Artykuł partnerski.

~Gosc | Czytano 1540 razy | 15-07-2021 | oferty pracy [0]

® 2008 - 2024 www.praca4u.net

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

Kanał RSS

Praca4u.NET to serwis z ofertami pracy za granicą od zaraz. Praca dla fachowców z zakwaterowaniem. Od 12 lat oferujemy nieodpłštne oferty pracy w Polsce i za granicą.