Strona główna >> Aktualności

To musisz wiedzieć, gdy zdecydujesz się na umowę o dzieło

To musisz wiedzieć, gdy zdecydujesz się na umowę o dzieło Umowa o dzieło to kontrakt najczęściej zawierany przez freelancerów. Jej popularność i atrakcyjność wynika z faktu, że nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, co sprawia, że nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jedynym kosztem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy jest zaliczka na podatek dochodowy. Czym dokładnie jest umowa o dzieło? Co musi zawierać? Kiedy można ją zawrzeć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych, co oznacza, że jej zakres regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Pracownik podpisując tego typu umowę zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, które może mieć formę materialną (np. wykonanie mebli) lub niematerialną (zagranie koncertu). Istotne jest by dzieło miało indywidualny charakter i odróżniało się od innych dzieł.

Dla pracodawcy istotne jest osiągnięcie danego rezultatu (wykonanie dzieła), bez względu na przebieg prac. Dlatego też umowa o dzieło jest zaliczana do tzw. umów rezultatu, co odróżnia ją od umowy zlecenie, która jest umową starannego działania.

Należy pamiętać, że o tym, czy umowa o dzieło jest właściwa decyduje jej treść, a w szczególności opisane warunki realizacji. ZUS ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie słuszności podpisania umowy o dzieło i ukarania za niewłaściwe stosowanie przepisów. Warto pamiętać, że umowa o dzieło nie ma racji bytu, jeżeli np. każdego dnia jesteśmy w pracy od 6 do 14, a przełożony mówi co i jak mamy wykonywać. W takiej sytuacji właściwe powinno być podpisanie umowy o pracę lub zlecenia.

Co musi zawierać umowa o dzieło?

Umowa o dzieło powinna zostać zawarta w formie pisemnej, z zachowaniem odpowiednich zasad dotyczących jej treści. Musi ona zawierać oznaczenie stron umowy wraz z ich danymi. Najistotniejsze jest oczywiście określenie przedmiotu umowy, czyli dzieła. Należy zawrzeć możliwie najbardziej szczegółowy opis tego co ma być wykonane, co ograniczy ryzyko ewentualnego sporu. Umowa o dzieło powinna również określać wynagrodzenie przysługujące za jej realizację oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac. Konkretna umowa zawiera zazwyczaj dodatkowe informacje dotyczące np. kar umownych, czy przekazania praw autorskich. Ważność umowy o dzieło warunkują podpisy obu stron.

Kiedy można zawrzeć umowę o dzieło?

Umowa o dzieło może zostać zawarta pomiędzy:

- przedsiębiorcą i osobą fizyczną;

- dwoma przedsiębiorcami;

- dwiema osobami fizycznymi.

Jak wspomniano we wstępie umowa o dzieło jest najczęściej zawieraną umową przez freelancerów, którzy zobowiązują się do wykonania określonego zadania, które ma charakter indywidualny i nie stanowi przesłanek do podpisania umowy o pracę. Wykonawca umowy samodzielnie decyduje o sposobie wykonania dzieła, a zleceniodawcę interesuje wyłącznie rezultat.


Umowa o dzieło zawdzięcza swoją popularność braku składek ZUS. Wykonawca otrzymuje więc wynagrodzenie określone w kontrakcie, które jest pomniejszone wyłącznie o zaliczkę na podatek dochodowy. Z tego względu na podpisanie takiej umowy decydują się często osoby, które pracują na etacie i chcą dorobić. Są one ubezpieczone w ZUS dzięki etatowi, w związku z czym nie chcą płacić kolejnych składek. Podobnie jest w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które otrzymują rentę. One również odprowadzają składki zdrowotne z tytułu renty, w związku z czym korzystne jest dla nich dorabianie na podstawie umowy o dzieło. Jeśli zastanawiasz się jakiej pracy powinny szukać takie osoby, przeczytaj artykuł: Jakiej pracy powinni szukać pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności?


Atrakcyjność umowy o dzieło wynika z tego, że jest to najtańsza umowa zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Zaletą jest również brak ingerencji w sposób wykonania dzieła, ponieważ jego zleceniodawcę interesuje wyłącznie końcowy efekt pracy.

Artykuł partnerski.

~Gosc | Czytano 212 razy | 21-05-2021 | oferty pracy [0]

® 2008 - 2021 www.praca4u.net Polityka prywatności Kanał RSS

Praca4u.NET to serwis z ofertami pracy za granicą od zaraz. Praca dla fachowców z zakwaterowaniem. Od 12 lat oferujemy nieodpłštne oferty pracy w Polsce i za granicą.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności Œœ