Strona główna >> Aktualności

Pytania i odpowiedzi dotyczące składania i wysyłki e-sprawozdania finansowego

Pytania i odpowiedzi dotyczące składania i wysyłki e-sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe jest ważnym dokumentem księgowo–finansowym. Od 2018 roku przygotowywane jest w wersji elektronicznej e-sprawozdania finansowego. Przedsiębiorcy starają się przygotować je jak najlepiej – tak, aby wypełnić swoje obowiązki deklaracyjne. Jednym z ważniejszych aspektów jest sprawdzenie jak poprawnie złożyć i wysłać dokument. Samo poprawne jego przygotowanie może przecież okazać się pracą zupełnie na marne, jeżeli nie zostanie on potem poprawnie złożony

Jak przekazać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS?

Sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Mogą to być publiczne aplikacje e-sprawozdania finansowe lub komercyjne aplikacje do przygotowywania sprawozdania finansowego, wykorzystujące interfejs programistyczny API, który udostępnia Ministerstwo Finansów. Przesłanie dokumentów w inny sposób (na przykład wiadomością e-mail), czy formularzami na stronie - nie jest poprawne.


Co w przypadku konieczności złożenia sprawozdania finansowego sporządzonego przed reformą?

W przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych w wersji papierowej, przekazywanej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed 1 października 2018, w razie konieczności przekazania ich do organów podatkowych - należy działać tradycyjnie. To znaczy: przekazać sprawozdanie w wersji papierowej do kancelarii urzędu skarbowego lub przesłać na adres urzędu skarbowego. W takiej sytuacji nie będą miały zastosowania e-sprawozdania finansowe.


Czy spółki cywilne również obowiązuje konieczność sporządzenia i przekazania sprawozdania finansowego?

Spółka cywilna, z zasady, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, co oznacza, że nie może wobec niej obowiązywać obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego ani do Szefa KAS, ani do naczelnika urzędu skarbowego.

Czy będąc podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS muszę złożyć sprawozdanie do właściwego urzędu skarbowego?

Nie, w przypadku takiego podmiotu (jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), podmiot nie ma obowiązku złożenia e-sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, ponieważ Krajowy Rejestr Sądowy przekaże złożone sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (co oznacza dalej przekazanie właśnie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).


Gdzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej musi przesłać sprawozdanie finansowe?

SP ZOZ (czyli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) składa z założenia sprawozdanie finansowe, od 2019 roku - wyłącznie do KRS. Tak wynika między innymi z interpretacji organów znajdującej się w ramach portalu podatkowego. Zgodnie z nim obowiązek wpisu SP ZOZ do Krajowego Rejestru Sądowego wynika z art. 49 ust. 1 ustawy o KRS – więc składa tam odpowiednie sprawozdanie. Natomiast w zakresie ustawy o pdop (zgodnie z art. 27 ust. 2) podmiot, który jest podatnikiem pdop powinien składać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS. Sprawę rozstrzyga interpretacja ustawodawcy, że skoro e-sprawozdanie finansowe złożone do KRS trafia następnie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, i w konsekwencji do Szefa KAS – to jego złożenie (do KRS) wystarcza do wypełnienia innych obowiązków.


Artykuł partnerski.
~Gosc | Czytano 137 razy | 17-09-2020 | oferty pracy [0]

® 2008 - 2020 www.praca4u.net Polityka prywatności Kanał RSS

Praca4u.NET to serwis z ofertami pracy za granicą od zaraz. Praca dla fachowców z zakwaterowaniem. Od 12 lat oferujemy nieodpłštne oferty pracy w Polsce i za granicą.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności Œœ