Strona główna >> Aktualności

Nowy Polski Ład - jakie zmiany nas czekają?

Nowy Polski Ład - jakie zmiany nas czekają? Nowy Polski Ład to projekt dotyczący zmian w ustawach podatkowych, który budzi wiele kontrowersji. Według informacji przedstawionych przez rząd, będzie to prawdziwa podatkowa rewolucja. Dowiedz się, kto może najbardziej skorzystać w ramach polskiego ładu.

Według informacji przedstawionych przez rząd o polskim ładzie, szykują się spore zmiany w rozliczanych do tej pory podatkach. Nowe rozwiązania związane z polskim ładem przewidują wyższą kwotę wolną od podatku, a także zwiększoną ilość podatkowych ulg. Jest to ustawa dotycząca zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegająca na wprowadzeniu nowych metod oraz zasad opłacania podatku, począwszy od 2021 roku. Warto jednak zaznaczyć, że pozytywne zmiany odczuje jedynie część podatników. W poniższym artykule poznasz najistotniejsze zmiany, które wprowadzić ma nowy Polski Ład.

Ministerstwo finansów o zasadach ogólnych nowego Polskiego Ładu

Minister finansów zapewnia, że w ramach polskiego ładu rozwiązania podatkowe będą dużo korzystniejsze. Niższe podatki i liczne ulgi dotyczyć będą wielu osób. Co dokładnie się zmieni, gdy projekt nowy Polski Ład zostanie przyjęty?

Zmieni się też wysokość kwoty wolnej oraz progu podatkowego. Kwota wolna, wynosząca 30.000 zł będzie wprowadzona dla każdego podatnika, który rozlicza dochody według progresji. Stawka 32% będzie obowiązywała dopiero od dochodów wynoszących powyżej 120.000 zł rocznie - aktualnie kwota ta wynosi 85.528 zł. Zmiana będzie dotyczyć także likwidacji możliwości odliczania zdrowotnej składki od podatku dochodowego.

Obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń będzie natomiast obejmować członków zarządów. Składka zdrowotna przedsiębiorców, którzy rozliczają PIT według ogólnych zasad bądź 19% kwoty podatkowej, będzie wyliczana od dochodu - podniesie to jednocześnie koszty obowiązkowe obciążeń publicznoprawnych. Zmiana ta wpłynie także na roczne obliczenie finalnej składki.

Zapowiadane zmiany mają również obniżyć stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 14%, co dotyczyć będzie osób, które wykonują określone zawody medyczne. W przypadku świadczenia usług z obszaru IT będzie, po zmianie ma być to 12%.

Zapowiadane zmiany dla pracodawców

Zmiany związane z polskim ładem obejmą rówież pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniają swoich pracowników bądź utajniają rzeczywistą wysokość przychodów z pracy. Będą one miały na celu zmniejszenie "szarej strefy", dotyczącej zatrudniania pracowników. W czasie obowiązywania polskiego ładu, pracodawcy przypisany zostanie przychód związany z nielegalnym zatrudnieniem jego pracownika bądź okazaniem nieprawidłowej wysokości dochodów ze stosunku pracy. Obowiązywać będzie także pełna odpowiedzialność pracodawcy za podatek i składki ZUS, wyłączając jednocześnie odpowiedzialność pracownika z tytułu wymienionych zobowiązań.

Ulga w PIT dotycząca powrotu z emigracji

Jeżeli podatnik przeniesie swoje miejsce pobytu do Polski i stanie się polskim rezydentem podatkowym, otrzyma możliwość odliczenia od kwoty podatku ustalonej indywidualnie kwoty. Będzie to dotyczyło czterech kolejnych lat podatkowych, które następować będą po określonym roku bazowym. Wysokość tej kwoty uzależniona zostanie od wysokości podatku w ciągu łącznie czterech lat.

Nowy Ład to nowa forma opodatkowania ryczałtowego przychodów zagranicznych będzie też dotyczyć osób zdecydowanych na przeniesienie rezydencji podatkowej do naszego kraju. Wybierając tą formę, zagraniczne dochody zostaną opodatkowane zryczałtowanym podatkiem o stałej kwocie, niezależny, od wysokości dochodów zagranicznych.

Ulgi dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych

Wraz z wejściem nowego polskiego ładu, obowiązywać ma także jedna łączna ulga dla klasy średniej. W rocznym rozliczeniu przysługiwać będzie ulga dotycząca wszystkich źródeł podatnika. Będzie on miał prawo do zastosowania ulgi w rocznym rozliczeniu PIT w przypadu, gdy posiadał więcej niż dwa tytuły zarobkowania, które jednak samodzielnie nie uprawniały go do prawa ulgi, a łączny przychód wynosi pomiędzy 68.412 a 133.692.01 zł. Wyliczenie musi łączyć wartość przychodów z umowy o pracę oraz działalności gospodarczej, która opodatkowana jest na zasadach skali podatkowej.

W ramach ulgi, płatnik sprawuje kontrolę nad wartością przychodów, obejmujących kwotę brutto z tytułu umowy o pracę. Płatnik, który dokonuje rozliczenia zaliczek dla przychodów, wynoszących od 5701 zł do 11.141 zł w ciągu miesiąca, podlegających opodatkowaniu wedle skali, każdego miesiąca pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla osób pracujących.

Nowy Polski Ład - od kiedy będzie obowiązywać?

Polski Ład obejmuje wiele zmian, które wprowadzane będą w życie stopniowo. Niektóre zmiany, nie dotyczące podatków, mają obowiązywać jeszcze w 2021 roku, chociaż nie zostały one jeszcze dokładnie określone. Początek reform podatkowych zapowiadany jest natomiast na początek 2020 roku, a cały program przewidywany jest na najbliższe cztery lata.

Artykuł partnerski.

~Gosc | Czytano 1708 razy | 23-10-2021 | oferty pracy [0]

® 2008 - 2022 www.praca4u.net

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

Kanał RSS

Praca4u.NET to serwis z ofertami pracy za granicą od zaraz. Praca dla fachowców z zakwaterowaniem. Od 12 lat oferujemy nieodpłštne oferty pracy w Polsce i za granicą.