Strona główna >> Aktualności

Faktura, faktura korygująca, nota korygująca - najważniejsze dokumenty księgowe

Faktura, faktura korygująca, nota korygująca - najważniejsze dokumenty księgowe Faktury VAT są dokumentami stosowanymi w codziennej praktyce, często więc podatnicy nie mają odpowiedniej ilości czasu, by przygotować się metrycznie do ich wystawiania - przeczytać wszystkie ustawy i opracowania. Potem w konsekwencji pojawiają się błędy, które znów mogą powodować wiele problemów dla podatników - w tym odpowiedzialności: karno-skarbową oraz karną. Dlatego szczególnie dla osób zapracowanych i nie mających zbyt wiele czasu, pomocne w pracy mogą okazać się odpowiedzi na krótkie i konkretne pytania podatników.

Gdzie szukać informacji o fakturze VAT, fakturze korekcie i nocie korygującej?

Główne uregulowania podatnicy znajdą w Ustawie, z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, zwanej "Ustawą o VAT". Informacje o fakturze znajdują się w dziale XI Dokumentacja, Rozdział 1 Faktury. Elementy składowe faktury, określono w art. 106e. Faktura korygująca została opisana w art. 106j, a nota korygująca w art. 106k.

W jakim terminie trzeba wystawić fakturę?

Faktura powinna zostać generalnie wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub usługi. W przypadku, jeżeli otrzymano całość lub część zapłaty (określonej w art. 106b ust 1 pkt 4), fakturę należy wystawić nie później niż do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, gdy otrzymano całość lub część zapłaty. Dodatkowe zasady szczegółowe, podatnik może znaleźć w art. 106i ustawy o VAT.

Czy do faktury należy dołączyć paragon?

W przypadku, jeżeli faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do niej należy dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zasada ta nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawianą przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach, gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

faktury i noty korygujące

Jak wystawić notę korygującą do faktury?

Notę korygującą wystawia nabywca towaru lub usługi, na zasadach określonych w art. 106k ustawy o VAT. Powinien to zrobić, jeżeli w fakturze znalazły się pomyłki. Taka faktura wymaga akceptacji wystawcy faktury. Nota korygująca nie może dotyczyć danych kluczowych (np. dotyczących wartości i ilości warunkujących finanse czy podatki - dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, ustawy o VAT).

Czy sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korektę?

Ustawodawca zdecydował, że w przypadku zauważenia błędów w dokumencie księgowym faktury VAT, należy takie pomyłki poprawić. Zgodnie z art. 106k, nabywca towaru może wystawić notę korygującą - i jest to jego prawo. Natomiast zgodnie z art. 106j, w przypadku pomyłek w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą - czyli ma obowiązek dokonać tej czynności.

Czy faktura elektroniczna różni się od tradycyjnej?

Faktura elektroniczna ma spełniać te same zadania co faktura tradycyjna, jednak na ten rodzaj dokumentów księgowych - obie strony muszą wyrazić zgodę. Zgodnie z art. 106n, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury - taka zgoda może być wyrażona, na przykład w umowie współpracy.

Artykuł partnerski

~Gosc | Czytano 467 razy | 18-11-2020 | oferty pracy [0]

® 2008 - 2021 www.praca4u.net Polityka prywatności Kanał RSS

Praca4u.NET to serwis z ofertami pracy za granicą od zaraz. Praca dla fachowców z zakwaterowaniem. Od 12 lat oferujemy nieodpłštne oferty pracy w Polsce i za granicą.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności Œœ