Strona główna >> Aktualności

Co możesz zrobić, jeśli pracodawca łamie prawo pracy?

Co możesz zrobić, jeśli pracodawca łamie prawo pracy? W życiu zawodowym bardzo często dochodzi do łamania prawa przez pracodawców. Znajomość przepisów i wynikających z nich konsekwencji pozwala uniknąć naruszeń, które dla wielu pracowników mogą okazać się krzywdzące. Nasuwa się więc pytanie: jakie są przyczyny łamania prawa w pracy i co można z tym zrobić? Przychodzimy z odpowiedzią.

W jaki sposób dochodzi do naruszenia prawa?

Pracownik, który jest świadomy swoich praw i obowiązków, szybko może uświadomić sobie nieprawidłowości w zachowaniu pracodawcy. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z obowiązującym prawem pracy i obszarami, które obejmuje: https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-pracy/. Dla utrwalenia ustalonych zasad warto poznać najczęstsze oznaki naruszenia prawa. W jaki sposób pracodawca łamie prawo?

  • Niewypłacenie pensji - prawo do otrzymania wynagrodzenia to jedno z podstawowych praw, które przysługuje każdemu pracownikowi za wykonaną pracę.
  • Nieodpowiedni czas pracy- za wykroczenie w tym aspekcie uznaje się m.in. złamanie maksymalnego wymiaru czasu pracy, niejasne ustalenia okresów rozliczeniowych, a także nieudzielenie pracownikowi 15-minutowej przerwy po przekroczeniu 6-godzinnego wymiaru pracy.
  • Nieudzielenie urlopu - błędny przydział lub odmawianie urlopu również zalicza się do jednych z podstawowych powodów łamania prawa przez pracodawców.
  • Łamanie przepisów BHP - nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w pracy jest zaliczane do poważniejszych wykroczeń. Niestosowanie się do ustalonych przepisów może narażać pracowników na utratę zdrowia, a w skrajnych sytuacjach - nawet życia.
  • Niepodpisana umowa - określenie stosunku pracy jest niezwykle istotne, z kolei wielu pracodawców stara się omijać ten przepis.
  • Problemy z wypowiedzeniem umowy - wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie, to równie częsty powód łamania praw pracowników firmy. Oprócz niejasnych reguł zatrudnienia często zdarza się, że pracodawcy naruszają przepisy rozwiązywania umów i nie stosują się m.in. do obowiązującego okresuw ypowiedzenia.

Łamanie prawa w pracy - jakie kroki można podjąć?

Jeśli jesteśmy świadkiem lub ofiarą naruszeń, których dopuszcza się pracodawca, warto interweniować i bronić swoich praw, jak podkreśla adwokat Bartłomiej Markiewicz (z kancelarii https://smadwokaci.pl/). W pierwszej kolejności dobrze będzie zacząć od szczerej rozmowy, do której należy przygotować się pod kątem merytorycznym. W sytuacji, gdy przełożony nie przyjmie naszego uzasadnienia, lepiej sięgnąć po inną pomoc. W tym celu można wystosować zgłoszenie do związku zawodowego. W przypadku, gdy firma nie dysponuje nim w swoim zakładzie, dobrym rozwiązaniem będzie udanie się do powołanej komisji pojednawczej. Jeśli żaden ze wskazanych sposobów nie okazał się skuteczny, należy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Jednym z jej głównych obowiązków jest udzielenie pomocy w zakresie łamanych praw pracowników. To właśnie ona orzeka o wiarygodności danego zgłoszenia. W ostateczności możemy skierować naszą sprawę do sądu rejonowego.

Łamanie prawa w pracy - jakie kroki można podjąć?


Kara dla pracodawcy

Jeśli okaże się, że nasze dowody zebrane w sprawie są w stanie poświadczyć winę pracodawcy, można spodziewać się określonych konsekwencji. Ich regulacji należy doszukać się w Kodeksie pracy, a nawet w Kodeksie karnym. W zależności od skali problemu, pracodawcy najczęściej grozi kara grzywny, która w najgorszym przypadku może sięgać około 30 tys. złotych. W skrajnych przypadkach dopuszcza się jednak możliwość pozbawienia wolności.

Artykuł partnerski.


~Gosc | Czytano 1125 razy | 28-12-2022 | oferty pracy [0]

® 2008 - 2024 www.praca4u.net

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

Kanał RSS

Praca4u.NET to serwis z ofertami pracy za granicą od zaraz. Praca dla fachowców z zakwaterowaniem. Od 12 lat oferujemy nieodpłštne oferty pracy w Polsce i za granicą.